July 15, 2021

Kdaj je patentiranje blagovne znamke smiselno?

Blagovna znamka je sestavni del trženja vsakega izdelka oziroma storitve. Z njo si pridobivamo naklonjenost kupcev, hkrati pa si vedno bolj utiramo naš položaj med konkurenčnimi podjetji. S primerno, predvsem pa unikatno in edinstveno blagovno znamko lahko tako bistveno pripomoremo k uspešnemu poslovanju podjetja. Registracija znamke je zato zagotovo postopek, katerega se je potrebno lotiti premišljeno.

Ker pa običajno to zahteva mnogo časa in truda, ter posledično temu tudi veliko finančnih sredstev, je smiselno razmisliti o tem, da nam pri tem pomaga zastopnik za znamke. Ko je znamka enkrat vložena, je naknadno ni mogoče več spreminjati, zato je potrebno že v samem začetku temeljito razmisliti o podobi blagovne znamke in obsegu njene zaščite. Registracija znamke s strokovno pomočjo bo zagotovo bolj enostavna, z veliko manj nevšečnostmi, zapleti in konec koncev tudi skrbi. Prav tako pa se boste izognili tudi morebitnim kršitvam pravic tretjih oseb in sodnim postopkom.

Če želite opraviti registracijo vaše znamke, potem vas čaka prav poseben postopek, ki mu morate natančno slediti. Registracija znamke najprej zahteva prijavo, ki jo nato oddate na določeno mesto. Prijavo znamke lahko pripravite sami ali pa za to pooblastite vašega zastopnika. Vaša prijava znamke mora vsebovati zahtevo za registracijo znamke, praviloma na za to izpolnjenem obrazcu, ki ga lahko najdemo tudi na spletu. V nadaljevanju mora vsebovati seznam proizvodov oziroma storitev, prikaz znaka v črno-beli tehniki, grafični prikaz znaka, potrdilo o plačilu prepisane prijavne pristojbine ter pooblastilo zastopnika, če je seveda prijava vložena po zastopniku. Obrazec za prijavo znamke je potrebno predložiti v treh izvodih.

Registracija znamke preide na naslednji korak, ki je ta, da urad opravi formalni preizkus. Nato opravi še vsebinski preizkus. Sledita še vložitev ugovora, nato pa urad znamko tudi registrira.

Patentiranje blagovne znamke

Še bolj pomembni pa so zastopniki pri patentiranju. Pri tem se namreč soočamo z nekoliko zahtevnejšimi postopki, ki jih ne moremo enostavno opraviti sami. Že pri oblikovanju strategije in pripravi prijave zahteva patent veliko več truda in znanja. Patentni zastopnik nas v tem postopku lahko močno razbremeni, pri tem pa ponudi odličen rezultat ob končni prijavi. Pričakujemo lahko zelo dobro izkušnjo skozi celoten proces, na koncu pa učinkovit patent, s katerim bo naša intelektualna lastnina dobro zaščitena. Prav tako nam zastopnik pomaga pri dolgoročnih opravkih, ki jih zahteva patent. Mislimo predvsem na podaljševanje pravic, pa tudi na uveljavljanje pravic v primeru zaznanih kršitev. 

V vsakem primeru je pametno koristiti pomoč, ki jo pri zaščiti intelektualne lastnine ponujajo ustrezni strokovnjaki. Tako bo celotna izkušnja kar najbolj prijetna, izognemo se nekaterim nepotrebnim stroškom, predvsem pa pridobimo odlično zaščito, ki omogoča uspešno poslovanje.

Patentiranje blagovne znamke

Tehnika in tehnologija sta v zadnjih desetletjih izjemno napredovali, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi patenti. Le ti so za razvoj znanosti in različnih produktov neizogibni, hkrati pa za vsakega imetnika pravice pomenijo tudi določeno odgovornost. Patentirani izdelki so vedno bolj priljubljeni tudi med različnimi ljubitelji tehnike, ki pri tem iščejo tudi pot do dodatnega zaslužka. Ker gre običajno bolj za ljubitelje in navdušence, le ti običajno nimajo finančnih sredstev za prijavo inovacije, zato poiščejo licenčnega partnerja.

Inovacije

Patent pomeni izključno pravico fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je tudi industrijsko uporabljiv. Izum pa je na inventivni ravni, če za strokovnjake predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike. Izum velja za industrijsko uporabljivega, če se predmet izuma lahko proizvede ali pa uporabi v kateri koli gospodarski dejavnosti, pri tem mislimo tudi na kmetijstvo.

Inovacija patenti pa je pogosta spletna izbira, ki jo vtipkamo v spletni brskalnik, kadar želimo izvedeti čim več o tem, kaj se smatra kot patent.

Inovacije patenti je tudi odlični spletni ključ, če želimo priti na spletno stran podjetja, kjer nam lahko na najbolj enostaven in tudi na najbolj hiter način razložijo vse, kar je potrebno vedeti o patentu, izumih, inovacijah ter o podobnem. Podjetje nam lahko tudi povsem brezplačno svetuje na tem področju. Pri tem jim lahko napišemo mail ali pa jih pokličemo po telefonu. Ena od najboljših možnosti pa je verjetno ta, da podjetje lahko tudi obiščemo v njihovih fizičnih prostorih.

V mnogih gospodarskih panogah je intelektualna lastnina neprecenljiv vir konkurenčne prednosti in ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Samoumevna je tudi dobra zaščita te lastnine, kar pa ni enostavna naloga. Obstajajo različne možnosti pri pridobivanju pravic za uporabo intelektualne lastnine, pri tem pa moramo oblikovati ustrezno strategijo in pravočasno poskrbeti za registracijo oziroma prijavo vsebin, ki jih želimo zaščititi.

Inovacije patenti, ki jih je možno patentirati, morajo zadostiti nekaterim zahtevam. Pomembno je, da so povsem novi in niso bili razkriti javnosti. Z njihovim javnim razkritjem pred vložitvijo patentne prijave, lahko inovacije patenti postanejo zgolj stanje tehnike. Za napredek in razvoj je ključnega pomena njihov inventiven oziroma ustvarjalen vidik na področju določene tehnologije, pri čemer je pomembna tudi njihova uporaba v industriji, torej, da jih je mogoče izdelati.

Kaj, če pride do kršitev?

Najbolj koristni bodo patentni zastopniki, ki se spoznajo na postopke, povezane s pridobivanjem pravic intelektualne lastnine in njihovim uveljavljanjem, če so ugotovljene kršitve. Sicer je velika odgovornost zastopnika že patentna prijava oziroma registracija blagovne znamke, a pogosto je zastopnik strokovnjak tudi na področju kršitev in sankcij. Pomaga lahko celo pri samem odkrivanju in ugotavljanju kršitev. Najlažje je zaznati kršitev blagovne znamke, saj gre v tem primeru za zaščitene znake, ki jih hitro prepoznamo. Patenti pogosto ne omogočajo tako enostavnega prepoznavanja, saj so vključeni v konkretne izdelke in je včasih težko ugotoviti, katera domislica omogoča njihovo delovanje.

Predvsem pa bo zastopnik pomagal v primeru, da kršitev blagovne znamke oziroma patenta zaznamo in želimo ukrepati. Najprej bo potrebno dokazovanje kršitve in potrjevanje pravic, ki našo intelektualno lastnino ščitijo. Te opravke lahko patentna pisarna v celoti prevzame, če seveda nudi zastopstvo pri uveljavljanju pravic patenta oziroma blagovne znamke.

Če je kršitev blagovne znamke ali patenta zaznana in dokazana, imamo na voljo več ukrepov, s katerimi lahko dosežemo določeno nadomestilo ali pa vsaj preprečimo nadaljnjo zlorabo intelektualne lastnine s strani kršitelja. Pravna podlaga je patentna prijava oziroma blagovna znamka, ukrepi pa niso točno določeni. Zastopnik bo pomagal pri izbiri najboljše opcije, prevzel pa bo tudi postopke, povezane z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine. Tako bo tudi rezultat spora kar najbolj ugoden za imetnika pravic.